Riktmärken för minimum vikter. Tyngre vikter och andra övningar kan förekomma.