Kravprofil 2019-11-29T15:28:17+00:00

Riktmärken för minimum vikter. Tyngre vikter och andra övningar kan förekomma.